Het kan voorkomen dat u een klacht heeft over een bepaalde rit. Hiervoor kunt u onderstaand formulier invullen.
Om uw klacht goed in behandeling te nemen is het van belang dat u, naast het pasnummer/naam en adres, ook de datum, tijd en het ophaaladres correct invult..

Betreft het een klacht voor het leerlingen vervoer dan is het pasnummer niet nodig. Geeft u dan wel minstens achternaam en woonadres van de leerling door!

 
Uw persoonlijke gegevens
 
Naam (leerling)*
 
Pasnummer
Geboortedatum (leerling)*
      
Telefoonnummer*
 
E-mail adres
 
Adres (leerling)
 
Straat en huisnummer*
 
Postcode/woonplaats*
 
Gemeente*
 
Reisgegevens
 
Reisdatum*
      
Afgesproken vertrektijd
Afgesproken aankomsttijd
 indien van toepassing
 
Vertrek adres
 
Straat en huisnummer*
Postcode en plaats*
 
Bestemming
 
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
 
Uw klacht
 
 
 

Klachten graag binnen twee weken na reisdatum indienen.