Het kan voorkomen dat u een klacht heeft over een bepaalde rit.
Hiervoor kunt u onderstaand formulier invullen.
Om uw klacht goed in behandeling te nemen is het van belang dat u, naast het pasnummer, ook de datum, tijd en het ophaaladres correct invult.
Betreft het een klacht voor het leerlingen vervoer dan is het pasnummer niet nodig. Geeft u dan a.u.b. minstens achternaam en woonadres van de leerling door.

 
Uw persoonlijke gegevens
 
Naam*
 
Pasnummer
Geboortedatum*
      
Telefoonnummer*
 
E-mail adres
Reisgegevens
 
Reisdatum*
      
Afgesproken vertrektijd
Afgesproken aankomsttijd
 indien van toepassing
 
Vertrek adres (of woonadres leerling)
 
Straat en huisnummer*
Postcode en plaats*
 
Bestemming
 
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
 
Uw klacht
 
 
 

Klachten graag binnen twee weken na reisdatum indienen.